Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Anläggningsstöd idrottsplats

Stöd kan ges till ideella föreningar som driver egen idrotts- eller motionsanläggning för drift, underhåll och investeringskostnader. Föreningen måste vara registrerad hos Region Gotland.

Driftsstöd till idrottsanläggning

En förening som driver egen anläggning med regelbunden ungdomsverksamhet kan få stöd till kostnader för vatten och avlopp, sophämtning, el, värme, olja eller bensin till maskiner, försäkring på fastighet och fordon, städmaterial samt för mindre underhåll. Stödet regleras i huvudsak genom årliga avtal med respektive förening. Föreningar som inte har driftsavtal kan årligen ansöka om stöd för havda kostnader genom en e-tjänst, se nedan.

Investeringsstöd till idrottsanläggning

En förening kan ansöka om investeringsstöd för sin egen idrottsanläggning upp till 70 procent av totalkostnaden, dock max 200 000 kr. En investering får inte delas upp i flera ansökningar. Projektet ska kunna genomföras under året och ansöks via en e-tjänst, se nedan.

Motionsstuga, elljusspår

Stöd för driftskostnader ges till fyra motionsstugor på Gotland: Garde-, Kinner-, Svaide- och VOK-stugan under förutsättning att anläggningen är öppen för allmänheten med omklädningsrum, dusch, toalett och motionsspår. Utbetalning sker mot redovisning av anläggningens verksamhet och årsmöteshandlingar.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag samtliga stöd är den 28 februari. Beslut tas under april. Föreningar som har avtal förnyar dem årligen via kontakt med fritidsenheten i slutet av varje år.