Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Föreningar med social verksamhet

Sociala föreningar, som bedriver ideell och för samhället en särskilt viktig verksamhet och inom socialt stöd, kan söka verksamhetsstöd för kommande år. Föreningen ska vara registrerad hos Region Gotland.

Verksamhetsstöd

Ansökan ska innehålla beskrivning av föreningens verksamhet och vilket ekonomiskt behov som finns. Stödets storlek fastställs av regionstyrelsen efter samråd med berörda instanser inom Region Gotland. 

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är 1 november varje år via e-tjänst nedan.