Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Föreningar för personer med funktionsnedsättning

Region Gotland kan ge stöd till ideella föreningar för personer med funktionsnedsättningar. Föreningen måste ha verksamhet på Gotland och ha minst 10 medlemmar.

Aktivitetsstöd

Ansöks årsvis i efterhand. Varje aktivitet måste pågå minst 60 minuter och ha minst tre deltagande medlemmar som innehar en diagnos som innebär en funktionsnedsättning. Varje aktivitet ska dokumenteras i ett närvarokort. Kortet behöver inte skickas in men ska sparas i tio år då kontroller genomförs. 

Resestöd

Ansöks årsvis i efterhand och gäller för medlemmar från 12 år för genomförda resor utanför Gotland om inte stöd ges enligt andra bestämmelser, exempelvis färdtjänst. En medföljande får medräknas om det är nödvändigt för resans genomförande. Minst tio godkända sammankomster per år krävs för att kunna få resestöd. 

Distriktsstöd

En förening med distriktsfunktion eller är en ensamförening med en distriktsfunktion kan få stöd för bland annat administration, samordning och utbildning. 

Övrigt stöd

Regionstyrelsen kan bevilja särskilt stöd till föreningar för personer med funktionsnedsatta. Detta bedöms från fall till fall. Ansökan skickas in senast 15 februari.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag för samtliga stöd är 15 februari varje år.