Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Inbjudan förskrivarutbildning aktivrullstolar

Panthera inbjuder till förskrivarutbildning aktivrullstolar. Obs! Tiden som gäller på förmiddagen den 28/9 är 9-12.

Anmälan krävs, se inbjudan.