Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Pensionärsföreningar

Region Gotland kan ge stöd till pensionärsförening som är ansluten till en riksorganisation för pensionärer, som är demokratisk till sin uppbyggnad och är registrerad hos Region Gotland. 

Varje förening måste årligen skicka in sina årsmöteshandlingar för att fortsätta vara registrerade. Föreningen måste ha sitt säte på Gotland och ha minst tio medlemmar som uppfyller Försäkringskassans pensionsregler. Läs mer i bidragsbestämmelserna nedan.

Aktivitetsstöd

Ansöks årsvis i efterhand. Varje aktivitet måste pågå i minst 60 minuter och ha minst tre deltagande medlemmar. Varje aktivitet ska dokumenteras i ett närvarokort. Korten behöver inte skickas in men ska sparas i minst tio år då kontroller genomförs. 

Distriktsstöd

En pensionärsförening med distriktsfunktion och som samordnar minst två  lokalföreningar som får stöd från Region Gotland kan ansöka för bland annat administration, samordning och utbildning. 

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag för pensionärsstöden är 15 februari varje år.