Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet

Här presenteras alla stöd till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. 

Region Gotland kan ge stöd till ideella föreningar som bedriver verksamhet för barn och ungdomar i åldrarna 7-20 år. Föreningen behöver vara registrerad hos Region Gotland för att få stöd och ha minst tio medlemmar i bidragsberättigad ålder. Det är viktigt att läsa igenom bidragsbestämmelserna innan ansökan görs, se länk nedan.

Aktivitetsstöd

Aktivitetsstöd söks halvårsvis i efterhand. Några bestämmelser för att kunna få stöd:

  • Varje aktivitet måste vara lärarledd, pågå i minst 60 minuter inklusive eventuell omklädning samt ha minst tre deltagande medlemmar.
  • Stöd ges inte till aktiviteter som anordnas av distrikts- eller riksorganisation eller till sammankomster inom skoldagens ram.
  • Idrottsföreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet och RF SISU Gotland ansöker via IdrottOnline.
  • Övriga föreningar ansöker via Region Gotlands e-tjänst, se länk nedan. Föreningen måste även fylla i närvarokort för varje aktivitet.
  • Sista ansökningsdag för idrottsföreningar är 15 februari och 25 augusti, för övriga föreningar gäller 15 februari och 15 augusti.

Resestöd

Föreningar kan få stöd för resor utanför Gotland som gäller ungdomar i åldern 12-20 år. Stödet baseras på Destination Gotlands idrottsresepris oavsett färdsätt.

  • Idrottsföreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet och RF SISU Gotland ansöker via RF SIUSU Gotlands hemsida här. 
  • Övriga föreningar ansöker via e-tjänst nedan.
  • Föreningen måste ha minst tio godkända sammankomster per år för att kunna få resestöd.
  • Sista ansökningsdag för idrottsföreningar är 15 februari och 25 augusti, för övriga föreningar gäller 15 februari och 15 augusti.

Distriktsstöd

En förening med distriktsfunktion och som har samordningsansvar för minst två bidragsberättigade lokalföreningar kan få stöd för bland annat administration, samordning och utbildning. Stödet baseras på lokalföreningarnas medlemsantal.

Ansökan görs via e-tjänst senast den 15 februari varje år, se nedan.

Pengar i påse

Detta är ett projektstöd som ansöks av dig som är mellan 13-25 år. Läs mer här.