Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bevattningsförbudet upphävs på hela Gotland den 1 september

Publicerad 2022-08-24 13:29
Bevattningsförbudet på Gotland upphävs från torsdagen den 1 september.
- Det ser bättre ut i våra vattentäkter nu jämfört med samma tid förra året. Dessutom har förbrukningen denna sommar varit lägre än fjolårets sommar. Så stort tack till alla gotlänningar och besökare, säger chefen för teknikförvaltningens vattenenhet, Patrik Johansson.

Det ser ganska bra ut i regionens grundvattentäkter (borrhål) och ytvattentäkter (Tingstäde och Bäste träsk) just nu. Därtill har förbrukningen under sommaren varit mätbart lägre.
- Vi vet ännu inte exakt hur mycket lägre, vi ska räkna mer på det. Men det har generellt varit mindre flöden i kranarna och speciellt lägre toppflöden, säger en nöjd Patrik Johansson och fortsätter:
- Vi tror att det beror bland annat på vårat i år ännu intensivare samarbete med besöksnäringen kring vattenfrågan, och att de genomfört egna kommunikationskampanjer, satt upp klistermärken på boendeanläggningar och informerat om läget rent allmänt med mera.

Även om bevattningsförbudet upphör, så vill regionen uppmana till fortsatt användande av annat vatten än kranvatten till att fylla pooler och gärna använda regnvatten för bevattning.

Bräckvattenverket

En annan bidragande orsak är att bräckvattenverket på södra Gotland levererat bra med vatten vilket gjort att södra ön klarar sig bra och man har inte behövt pumpa dricksvatten från Visby och söderut som tidigare.

Bevattningsförbudet i år

Bevattningsförbudet infördes 24 april i en del socknar/platser på ön. Den 20 juni infördes bevattningsförbud också i ytterligare socknar/platser på ön.