Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nytt avtal antidecubitusmadrasser

Från och med 22-09-01 har Region Gotland nytt avtal på antidecubitusmadrasser. För aktuellt sortiment, se Hjälpmedelscentralens beställningssystem Websesam. Nytt från och med detta avtal är att man vid beställning av tryckväxlande madrass måste beställa madrass och pump var för sig.

Vid frågor, kontakta hjälpmedelskonsulent som nås säkrast 8-12 mån-fre på telefon 26 88 04.