Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Missad hjärtinfarkt anmäls enligt lex Maria

Publicerad 2022-08-23 09:17
En händelse har inträffat där diagnosen hjärtinfarkt inte ställdes vid första akutbesöket på en man, som senare avled. Nu anmäler hälso- och sjukvårdsförvaltningen denna händelse enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.