Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Veckorapport om covid-19 (statistik vecka 33)

Publicerad 2022-08-22 13:18
Under vecka 33 konstaterades 22 nya fall av covid-19 på Gotland. Det är en liten minskning från vecka 32 då det diagnosticerades 34 fall. Men det totala antalet smittade är högre och mörkertalet är stort då endast prov tagna på personal, patienter och brukare inom vård och omsorg ingår i statistiken.
På Visby lasarett vårdas idag fyra patienter med covid-19, varav en med covid-19 som huvuddiagnos. Övriga tre behöver vård av annan orsak men har dessutom covid-19. Samtliga patienter vårdas på vårdavdelning, ingen covid-patient behöver intensivvård. Inga nya dödsfall relaterade till pandemin har tillkommit under vecka 33. Totalt har 73 personer avlidit med covid-19 på Gotland. 
 
Stanna hemma om du är sjuk, vaccinera dig om du kan
När nu många återvänder till sina arbetsplatser efter semestern finns risk att smittspridningen ökar. Stanna hemma och undvik kontakt med andra om du är sjuk eller har symtom som kan vara covid-19. Det är fortsatt viktigt att vaccinera sig och att ta de påfyllnadsdoser som rekommenderas. Läs mer om gällande rekommendationer för vaccination mot covid-19 på www.gotland.se/covidvaccin.