Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

”Förtroendet från vår sida är skadat”

Publicerad 2022-08-22 15:07
De konstaterade bristerna på det särskilda boendet Attendo Terra Nova åtgärdas inte i den utsträckning och takt som krävs och nya brister uppdagas. Det konstaterar socialnämnden och socialförvaltningens ledning.
– Förtroendet från vår sida är skadat. Helt klart. Det är vi ytterst tydliga med, säger socialnämndens ordförande Rolf Öström. 
 
I fredags träffades delar av förvaltningsledningen och socialnämndens presidium för att diskutera situationen. Terra Nova äldreboende har sedan en lång tid tillbaka identifierade brister i omsorgen och i sjukvårdsinsatserna. De åtgärder Attendo vidtagit har inte varit tillräckliga.
 
– Vårt fokus nu är omedelbara åtgärder för att se snabba förbättringar för de boende. Attendo behöver också arbeta med transparensen och återkommande informera oss om hur situationen är. Alla verksamheter kan ha svårigheter eller vara ansträngda men då måste man informera oss om det, säger socialdirektör Marica Gardell.
 
Socialförvaltningen kommer att ha dagliga kontakter med Attendos sjuksköterskor under en tid för att kontrollera sjukvårdsinsatserna. Tjänstepersoner kommer även att göra oanmälda besök.
 
– Vi fortsätter också vår täta dialog med Attendos ledning, säger Marica Gardell.
 
Socialnämndens ordförande betonar vikten av att höra av sig:
 
– Det är mycket viktigt att anhöriga eller boende hör av sig till förvaltningen eller till oss politiker om de känner oro eller vill föra dialog, säger Rolf Öström.