Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Ung tjej dansar. Foto: Anna Ericsson. Man dansar med person i rullstol. Foto: Karl Melander.

Kultur och hälsa

Under 2022 har Region Gotland tillfört medel till kulturenheten som kommer att riktas till insatser och aktiviteter inom området kultur och hälsa. Ekonomiska medel fördelas till länsinstitutionerna och fria professionella kulturskapare på Gotland. 

Syftet med insatsen är stärka professionella aktörer inom kulturlivet samt att bygga broar mellan kultursektor, civilsamhälle och verksamheter inom skola, vård och omsorg. Prioriterade målgrupper i satsningen är barn och unga samt äldre.
 
På denna webbplats kommer du att kunna läsa mer om genomförda och aktuella utlysningar, uppdrag och resultat av de aktiviteter som nått olika målgrupper. 
 
I denna satsning har kulturenheten Region Gotland engagerat en projektledare och samverkan sker med omställningsprogrammet ”Hälsa genom hela livet” - ett regionövergripande samarbete mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen.
 
Medverkande parter är Första linjemottagningen, Habiliteringen, Barn- och elevhälsan, Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen, Ungdomskraft, Hemse vårdcentral, Dans för hälsa och Studieförbundet Vuxenskolan. 
 
Satsningen är del av Region Gotlands återstart av kulturen på grund av pandemins negativa effekter inom kulturområdet. Den är även en del i arbetet utifrån Region Gotlands färdplan för omställning till ett hälsosystem för Hälsa genom hela livet. 

Aktuella utlysningar

Just nu finns inga aktuella utlysningar.

Tidigare utlysningar

Kontakt

Emelie Appelholm-Bergbohm
Projektledare, Kulturenheten