Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Leveransstörningar kompressionsstrumpor från MediSweden

MediSweden har meddelat att de har leveransstörningar vad det gäller kompressionsstrumpor p.g.a. ett IT-angrepp. HMC jobbar för att mildra omfattningen av detta och har kontinuerlig kontakt med leverantören.