Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till skolstarten på Wisbygymnasiet

Publicerad 2022-08-17 12:37
Måndagen den 22 augusti är det skolstart med upprop för både "gamla" och nya elever på Wisbygymnasiet. Här hittar du tiderna för årets start.
Elever i årskurs 1 och på introduktionsprogrammen (IM) - samlas på skolgården utanför Sävehuset klockan 8.30.
 
Elever i årskurs 2 och 3 - samlas klassvis i olika salar på söder klockan 13.00. Klasslistor och lokalhänvisning återfinns vid entréerna och i lärplattformen It´s learning.
 
Det är obligatorisk närvaro vid uppropet. Om du inte kan delta måste du meddela skolan.