Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fördröjd diagnos lungcancer anmäls enligt lex Maria

Publicerad 2022-08-10 09:00
En händelse har inträffat där symtom borde ha lett vidare till undersökning i specialiserad vård och där det senare visade sig vara cancer. Nu anmäler hälso- och sjukvårdsförvaltningen händelsen enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.