Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nya av- och påstigningsplatser på Holmen

Publicerad 2022-08-09 07:51
Tidvis är det överfullt med parkerade turistbussar på Donnersgatan vid Almedalen, vilket varit trafikfarligt. Därför har nu två nya parkeringsplatser för bussar tillskapats.

Under vissa tider är det allt för många parkerade bussar vid Almedalen längs Donnersgatan. En hel del av dessa bussar är för kryssningsresenärerna. Med anledning av detta har nu regionen skapat ytterligare två nya parkeringsplatser för bussar där man kan stå max 30 minuter.

Parkeringsplatserna ska finnas året runt. Dessa parkeringsplatser finns på Holmen ut mot havet längs med Kallis.