Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Veckorapport om covid-19 (statistik vecka 30)

Publicerad 2022-08-01 14:12
Under vecka 30 (25-31 juli) konstaterades 25 nya fall av covid-19 på Gotland. Det är färre än veckan innan, vecka 29, då motsvarande siffra var 31.

Antalet smittade är sannolikt högre eftersom det endast är sjukvården samt vården och omsorgen som tar prover för att smittspåra covid-19. 

På Visby lasarett vårdas idag fem patienter med covid-19. Tre av dessa behöver vård för covid-19. Två patienter har annan huvuddiagnos men har dessutom covid-19. Samtliga patienter vårdas på vårdavdelning, ingen behöver intensivvård.
 
Totalt har 73 personer avlidit med covid-19 på Gotland. Inga nya dödsfall i covid-19 har tillkommit under vecka 30.
 
Stanna hemma om du är sjuk, vaccinera dig om du kan

Vi är många på Gotland just nu och flera stora evenemang äger rum under sommaren. Stanna hemma och undvik kontakt med andra om du är sjuk och har symtom som kan vara covid-19. Det är fortsatt viktigt att vaccinera sig och att ta de påfyllnadsdoser som rekommenderas. Läs mer om hur covid-vaccinationerna går till på Gotland under sommaren på regionens webbplats www.gotland.se/covidvaccin.

- Pandemin är tyvärr inte över. Undvik att träffa andra om du har symtom, det gäller särskilt att inte träffa dem som har riskfaktor för allvarlig sjukdom. 
Tvätta händerna, hosta och nys i näsduk eller i armvecket. Vaccinera dig om du inte fått alla doserna, säger vikarierande smittskyddsläkare Sven Montelius.