Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Risk för döda och sjuka fåglar på fler stränder runt Gotland

Publicerad 2022-07-25 16:06
Under slutet av veckan 29 har det kommit in rapporter om döda fåglar som flutit iland på bland annat Fårö och vid Närsholmen. Länsstyrelsen misstänker nu ökad risk för nya fynd av sjuka eller döda fåglar på flera platser runt Gotland.
Under vecka 28 fick länsstyrelsen rapporter om ilandflutna döda och sjuka fåglar vid de välbesökta stränderna Tofta och Gnisvärd. För att hantera och omhänderta fåglarna inleddes ett insamlingsarbete av länsstyrelsen tillsammans med bland annat Livräddningssällskapet och Broström Gotland AB. Nu misstänker länsstyrelsen att smittade fåglar kan dyka upp på flera håll längs Gotlands kust.
 
– Det är vindar och havsströmmar som avgör var fåglar hamnar, säger länsveterinär Agneta Karlsson Norström.
 
Det viktigaste budskapet som länsstyrelsen har till allmänheten är att låta fåglarna vara. Risken att viruset smittar människa är låg, men det är viktigt att inte utsätta sig för smitta i onödan.
 
– Vi vet att människor vill hjälpa till genom att samla in döda fåglar eller försöka rädda de som är sjuka. Men det är viktigt att låta de vara, hur svårt den än kan kännas. De fåglar som insjuknat i viruset kan inte räddas. Risken är att man i stället bidrar till ökad smittspridning genom att röra eller flytta på dem, säger länsveterinär Agneta Karlsson Norström.