Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på en hink och flera spadar på en sandstrand

Tips på badplatser och stränder

Publicerad 2022-07-25 10:47
Gotlands cirka 80 mil långa kuststräcka erbjuder många olika sorters badplatser. Och så har vi ju också ett antal träsk (insjöar på svenska) och kalkbrott som också kan locka till sköna bad. På vår webb har vi en samlingssida som heter ”badplatser”. Spana in den – kanske hittar du en ny favoritbadplats!
Här på vår webb har vi en samlingssida som heter ”badplatser” Där listas de badplatser och stränder där Region Gotland helt eller delvis ansvarar för skötseln. Regionen är inblandad i skötsel för 39 badplatser på Gotland med olika upplägg för skötseluppdrag och varierande skötselnivåer. De badplatser där marken ägs av Region Gotland ansvarar regionen även för rensning av släke. 13 badplatser ligger på regionägd mark varav 5 är utarrenderad mark med tillhörande skötselansvar.
 
Via webbplatsen kanske du hittar nya favoriter! I listan finns till exempel kända stränder som Noursta Aurar på Fårö och Sandviken i Östergarn. Men där finns också mindre kända badplatser som Kvarnåkershamn på sydvästra Gotland och Kyllaj på nordöstra Gotland.
 
I listan där badplatserna presenteras finns information om det finns toaletter, soptunnor, livbojar med mera på platsen. På huvudsidan finns också information om vad man bör tänka på vid till exempel frånlandsvind och pålandsvind.
 
Hoppas att du får en fin badsommar!