Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Information om hantering av fågelinfluensa

Publicerad 2022-07-21 14:28
Många döda fåglar har hittats längs Gotlands västra kust. Det är länsstyrelsen som har huvudansvaret att arbeta med fågelinfluensan men Region Gotland är också med i samverkansarbetet, tillsammans med bland annat Jordbruksverket och Folkhälsomyndigheten.

Under veckan har länsstyrelsen fått in rapporter om ilandflutna fåglar längst Gotlands västra kust. Med hänsyn till alla de människor som just nu vistas i området har länsstyrelsen inlett ett arbete för att hantera döda och sjuka fåglar i området runt Tofta och Gnisvärd.

Under torsdagsmorgonen satte länsstyrelsen upp informationsskyltar vid Tofta och Gnisvärd. Syftet med skyltarna är att informera besökare om det pågående fågelinfluensautbrottet och vad de ska göra om de ser en död eller sjuk fågel.

– Även om risken är låg att smittan drabbar människor är det viktigt att informera allmänheten om att inte röra sjuka eller döda fåglar på stränderna, säger länsveterinär Agneta Karlsson Norström.