Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om du stöter på sjuka eller döda fåglar i naturen

Publicerad 2022-07-19 15:46
Det finns just nu konstaterad fågelinfluensa hos vilda sjöfåglar i området runt Karlsöarna. Om du stöter på en död eller döende fågel finns det några saker som kan vara bra att känna till.
– Även om risken att viruset smittar människa är låg så är det viktigt att hantera djuren med försiktighet, säger länsveterinär Agneta Karlsson Norström.
 
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man i områden med pågående utbrott av fågelinfluensa undviker direktkontakt med fåglar och fågelspillning. Det är även viktigt med god handhygien, speciellt efter djurkontakt.