Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Nyhetsbrev på telefonskärm

Nyhetsbrev

Vårt Gotland 2040: Hållbar lokal och regional utveckling

Detta nyhetsbrev handlar om insatser för hållbar lokal och regional utveckling på Gotland. Nyhetsbrevet kommer att ge aktuell information om utvecklingsarbetet och utgår ifrån den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040.