Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Anmäler missförhållande

Publicerad 2022-07-15 10:27
Socialförvaltningen anmäler ett ärenden enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Händelsen inträffade på ett särskilt boende i april/maj 2022. En boende fick inte hjälp till toaletten på natten. När den boende larmade och bad om hjälp vägrade nattpersonalen att hjälpa till. Den boende har som en konsekvens av detta slutat larma på natten trots behov, på grund av stärk oro och rädsla.
 
I utredning som gjorts har det konstaterades att den boende upplevt händelsen obehaglig och att den resulterat i oro och otrygghet nattetid för den boende. Den boende har inte kunde tidsätta händelsen, men det har konstaterats ändringar i hur den boende larmat på natten.
 
Det framgår i utredningen att nattpersonalen var väl insatt kring den boendens hjälpinsatser och ansåg att det var viktigt att brukaren bibehöll sin funktion och därför sällan aktivt hjälpte brukaren vid förflyttningar.
 
Åtgärder har vidtagits i verksamheten. Bland annat har aktuell personal tillfälligt fått byta ansvarsområde. Det kommer genomföras förbättringsarbete och utbildningar gällande bemötande och genomförandeplaner. Utbildningarna kommer dels genomföras för nattpersonalen och dels hela personalgruppen.