Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fågelinfluensa konstaterad vid Lilla Karlsö

Publicerad 2022-07-14 12:07
De döda fåglar som hittades i vattnet vid Lilla Karlsö under vecka 27 var smittade av fågelinfluensa. Det konstaterar Statens veterinärmedicinska anstalt, efter att ha analyserat ett par sillgrisslor som Länsstyrelsen skickat in.
– Besökare på Stora och Lilla Karlsö som själva har tama fjäderfän i sin närhet, egna eller hos någon granne, behöver tvätta sina skor med tvål och vatten innan de lämnar Karlsöarna, säger länsveterinär Agneta Karlsson Norström.
 
Allmänheten uppmanas att vara uppmärksamma på sjuka eller döda fåglar.