Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration av två personer som kramas. Bild: Irma Sandrieser

Män skäms för vad andra män har gjort

Jag, Selma, ungdomsreporter för Almedalsveckan vill bena i hur tankarna går i samhället om just ämnet sexuella trakasserier och försöka förstå varför statistiken ser ut som den gör. Hur jobbar man med att förebygga att sexuella övergrepp inte händer från början? Och hur får man män att prata om samhällsproblemet?

Statistiken visar att det oftast är män som utsätter både män och kvinnor för sexuella övergrepp. Alla män är inte förövare men “Samlad kunskap visar att förövarna främst är pojkar och män, och att det framförallt är flickor och unga kvinnor som utsätts för sexuella trakasserier. Sexuella trakasserier är en av sex olika former av diskriminering, enligt diskrimineringslagen.” (Jamstalldhetsmyndigheten.se)

Innan Almedalsveckan började fick jag researcha om ämnet och chansen att prata med två lokala politiker om det. Det här sa Moderaternas riksdagskandidat på Gotland , Jesper Skalberg, under vårt samtal:

"Jag känner nog ingen tjej eller kvinna som inte blivit utsatt för något inom det breda området som då är sexualbrott och ofredanden. Men samtidigt känner jag ingen kille eller kompis som faktiskt har utsatt någon för något.  Jag tror att det beror på att många män som har utsatt andra inte vet vad dom har gjort eller aldrig berättar det för någon och hoppats på att det inte kommer komma ut”

Jag pratade också med Gerd från FI som berättade att sexuella trakasserier och övergrepp är ett ämne som är en väldigt stor fråga för hennes partis politik, hon sa så här:

”Det är en fråga om makt, det är ju inte så att dom har en otrolig stark sexualdrift utan att det faktiskt har med makt att göra. Det handlar om ett ojämlikt förhållande och att ta makt över någon annans kropp”      -Gerd Holmgren 66, FI Gotland

Under dag två av Almedalsveckan besökte jag ett så kallat ”frukostmöte” som IF Metall stod för. Huvudämne var mäns våld mot kvinnor men det som lockade mig dit lite extra när jag läste om seminariet var en utav deras deltagare. Alan Ali är före detta ordförande i organisationen MÄN. MÄN jobbar med att bland annat förebygga våld, bryta normer och skapa trygga rum för samtal om jämställdhet med inriktning på just killar i alla åldersgrupper. Det här sa Ali under seminariumet.

”Jag hade gärna vilja ändra titeln på det här samtalet till hur länge ska kvinnor ta ansvaret för jämställdheten och för mäns våld mot kvinnor. Det är en väldigt viktig del att vi som är halva befolkningen som står för majoriteten av alla våldsbrott mot kvinnor, det är där vi skulle behöva ta ansvar. Det här säger jag med kärlek till alla med män och vi ska inte trycka ner män och att män är djur och vi är si och vi är så. Men det här är ett område där vi borde agera.”

Kort efter detta besökte jag ett öppet samtalsseminarium ”Mäns våld mot kvinnor” som Samutveckling höll i som jag också personligen faktiskt deltog i men jag fick inte spela in dem eller ta deras namn.  Alla citat är därför anonyma.  Jag var tydligt den yngsta där men bemöttes med intresse och samtals var dialogen väldigt intressant.

Vi diskuterade mycket om porr och hur den påverkar just min generation. Det var ett samtal som jag tänker mig det är menat att man ska kunna ha på en politikervecka. Det vi kom fram till var att porr förvränger synen på sex och att den skapar en ”overklig bild”. Många sa att när det kommer till sexuella trakasserier så finns det otroligt mycket gömd skam och skuld både hos offren men också förövarna.” Män skäms över vad andra män gjort men gör inte så mycket mer än att just skämmas”. Man tycker mycket men står sällan upp för sina åsikter i till exempel ”omklädningsrummen” som en man under samtalet använde som ett exempel.

Detta var ett otroligt intressant samtal men något jag märkte var att vi satt i en ganska stor ring av väldigt många kvinnor men bara två män. Vi diskuterade det, och kom fram till att detta just beror på att män inte är så bekväma att prata om mäns våld med bred utsträckning mot kvinnor.

Mitt sista seminarium för dagen var ämnet Sexuella övergrepp på barn som stiftelsen Allmänna barnhuset höll i. Här kommer lite statistik på en undersökning de hade gjort på elever som studerade på en gymnasieskola. I siffrorna framgår det att sexuella övergrepp på barn har ökat i Sverige sedan 2014.

I den här undersökningen säger vart fjärde barn att de blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp någon gång under uppväxten. Mer än var tredje flicka har varit utsatt.  Jag lyssnade i en timme på samtalen som panelen höll i om hur vi behöver mer personal som kan hjälpa dom utsatta, hur många offer som inte får den hjälp de behöver och förtjänar. Panelen tog också upp att vi behöver inrätta lagar som skyddar utsatta barn och hur förövarna behöver längre fängelsestraff.

Jag var mest intresserad av a hur man förebygger sexuella övergrepp, eftersom det känns som en nyckelfråga. De sades att de skulle återkomma till det men samtalet fortsatte komma tillbaka till hur vi ska hjälpa till efter det har skett.

Enligt min personliga synvinkel kom de aldrig fram till hur man förebygger att barn blir utsatta. Klart vi ska kunna bemöta dom när ett övergrepp sker men ska barn behöva bli utsatta från början? Hemmen och skolorna ska vara en trygg plats för barn, men undersökningen man presenterade visar att det i vissa fall inte alls är en trygg plats. Det är svårt att inte bli personlig och jag frågar samhället hur länge ska vi barn behöva bli utsatta på dessa trygga platser och vem är det som skyddar oss? 

Text Selma Blomquist Svantesson

Bild Irma Sandrieser

Ungdomsreportrarna

Region Gotland vill ta vara på ungas röster. 2022 sommarjobbar fem ungdomar med ett nytt uppdrag; att bevaka Almedalsveckan. 

Här samlas ungdomsreportrarnas artiklar och intervjuer