Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Ungdomsreporter Emma Blom testar Sveriges Radios sändningsutrustning. Foto: Maja Lindquist

En krönika om sommarjobbet reporter

Jag har fått i uppdrag att skriva en krönika om vårat jobb som ungdomsreportrar. Under två veckors tid har vi förberett oss för att rapportera från och undersöka Almedalsveckan.

Vad händer där? Vem talar? Vilka seminarium kan man gå på? Ja, frågorna var många. Början av jobbperioden handlade det mest om att lära sig. Vi fick lyssna på dokumentärer ur ett journalistiskt perspektiv och om olika intervjutekniker. Vi fick lära oss om MIK (Media- och informationskunnighet) och övade på att ställa frågor. Jag tycker det var väldigt viktiga dagar, då de förberedde oss på vad vi skulle tänka på när vi var ute på fältet. Vi har jobbat mycket med källkritik, ansvar och hänsyn. Även att man måste vara objektiv och opartisk som journalist, vilket har varit väldigt svårt.

Vi fick som uppdrag av Mia Sthure att göra en enkät. Jag tyckte det var väldigt spännande just för att jag har fått prata med så många intressanta människor. Det är så kul att höra om olika typer av liv, uppväxter och bakgrunder. Det har jag lärt mig mycket av. Det har känts bra att ha sin ackreditering, eftersom att man får en tillit som man kanske inte skulle fått som civilperson.

Av detta sommarjobb har jag insett hur mycket jobb det faktiskt ligger bakom de flesta artiklarna man själv bara läser på någon minut. Fördomsartikeln vi gjorde bestod av några fördomar vi skulle kolla stämde eller inte. En fördom lydde ”Stämmer det att politikerna håller vad de lovar i talen?” För att ta reda på det läste vi igenom, gjorde anteckningar och renskrev alla talen från 2021. Det tog mycket längre tid än vad vi trodde och en sån sak hade jag aldrig tänkt på om jag inte fått uppleva det själv.

På söndagen när väl Almedalsveckan börjat, intervjuade vi ungdomsförbunden. Det var intressant att höra vad de yngre i partierna tycker och även se skillnaden mellan allas svar. Eftersom vi alla reportrar fått väldigt fria händer att jobba med vad vi vill och skriva om vilka ämnen vi vill så har vi alla valt olika. Någon skriver om miljö, någon om mental hälsa, någon om sexuella trakasserier och någon om tid är en demokratifråga. Detta är de ”kärnämnen” vi fokuserar mest på, och det är även frågor om de ämnena som vi har ställt till de lokala politikerna.

Eftersom ungdomsreporter-jobbet är ett nytt feriejobb, så har många i media varit intresserade av vad vi gör. Vi har medverkat i mycket radio, tidningar och intervjuer. Vissa mediaupplevelser har varit bättre, och vissa sämre. Men oavsett har allt varit bra lärdomar på ett eller annat sätt. Detta jobb har varit otroligt kul och spännande och vår jobbgrupp (redaktion) har varit en stor del av det hela. Även fast Almedalsveckan hade ett abrupt slut med attacken på Donners plats, har vi tagit hand om varandra och skapat en bra arbetsmiljö. Jag uppmanar alla som kan söka ungdomsreporter-jobbet nästa år, att söka det om man är intresserad av media, politik och journalistik.

Text: Emma Blom

Bild: Maja Lindquist

Ungdomsreportrarna

Region Gotland vill ta vara på ungas röster. 2022 sommarjobbar fem ungdomar med ett nytt uppdrag; att bevaka Almedalsveckan. 

Här samlas ungdomsreportrarnas artiklar och intervjuer