Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Seminarier om skola och elevhälsoarbete drog intresserad publik

Publicerad 2022-07-07 16:22
Sedan ett par år tillbaka har Region Gotlands egen verksamhet lyfts fram på ett tydligare sätt under Almedalsveckan. Under dagen har Lyckåkerskolan tillsammans med Gråboskolan, barn- och elevhälsan respektive Polhemskolan stått för några seminarier med koppling till Agenda 2030.

Det har handlat om att skapa motivation till lärande och speciellt läsning, att ha global hållbarhet och naturvetenskap som skolprofil samt erfarenheter från arbetet med YAM - Youth aware of mental health och PAX – två evidensbaserade, hälsofrämjande och förebyggande metoder inom elevhälsoarbetet.

Hur kan yttre motivation skapa inre motivation och lärande hos eleven?

Läs mer om seminariet med Lyckåkerskolan med läsdrakar och hund i pedagogisk verksamhet och Gråboskolan och deras Läsmedaljer

Från vänster P-O Sahlberg samt Mia Hallenberg, Ann-Kristin Munther, Lyckåkerskolan

 

Från vänster P-O Sahlberg samt Irene Rodebjer och Johan Lindberg från Gråboskolan

Se gärna filmen om hur eleverna i årskurs 3 upplever arbetet med läsmedaljen.

 

Hur kan man utifrån ett hållbarhetsperspektiv få till ett framtida lärande?

Läs mer om Polhemskolans seminarium om att vara profilskola inom global hållbarhet och naturvetenskap

Från vänster: Tomas Bogaeus, TilionTorndal, Elima Nehonen, Jesper Wolter, Kalle Nyd, Mia Vävare, Henrik Hammarskjöld

Arbeta förebyggande i elevhälsan – men hur?

Läs mer om barn- och elevhälsans arbete med PAX och YAM

Från vänster Malin Wilson (lärare Romaskolan), Caroline Svensson, Karin Alvinge från barn- och elevhälsan P-O Sahlberg, moderator

Missade du seminarierna idag den 7 juli? De kommer att kunna ses i efterhand på https://www.almedalsveckanplay.info/