Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tung dag för Gotland – stöd till oroliga

Publicerad 2022-07-06 21:32
Med anledning av dagens allvarliga händelse i Visby.
– Först vill vi säga att detta på flera sätt är en mycket tragisk händelse. Våra tankar går i första hand till de anhöriga till den avlidna. Att detta skulle hända i Visby på en av våra vanligtvis så lugna gator är helt ofattbart, säger Peter Lindvall, regiondirektör.
 
Region Gotland vidtog efter knivattacken åtgärder, bland annat begränsad fordonstrafik till Donners plats. Några arrangemang flyttades också för att freda platsen närmast där dådet skedde. 
 
I samverkan med Svenska kyrkan har Region Gotland öppnat en mötesplats i Visby domkyrka dit oroliga kan komma. Där finns samtalsstöd om man vill prata om det som har hänt. Kyrkan har öppet under onsdagskvällen och från klockan 08.00 i morgon torsdag.
 
– Vi har en nära dialog med polisen. Vi har inte fått några indikationer om att det finns några hot mot Almedalsveckan eller andra kopplingar till själva veckan och dess innehåll. I nuläget har vi därför fattat beslut om att genomföra avslutningen av veckan som planerat, säger Almedalsveckans verksamhetsledare Mia Stuhre.