Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Inga anbud i upphandlingen angående verksamhetsdrift av badhus

Publicerad 2022-07-06 10:20
Efter att annonsering av upphandlingen ”Verksamhetsdrift badhus (Solbergabadet och Hemsebadet)” avslutats den 28 juni 2022 stod det klart att inga anbud inkommit.

Verksamhetsdriften för Solbergabadet och Hemsebadet har varit ute på annonsering under våren och sommaren. Efter att tiden för att lämna anbud gått ut den 28 juni 2022 framkom det att inga anbud lämnats i upphandlingen.

Något beslut med anledning av att inga anbud inkommit har ännu inte hunnit fattas av Regionstyrelsen, det sker på kommande sammanträden efter sommaren.