Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Människor på bro framför Snäckgärdstornet i Visby.

Hållbart välbefinnande står i fokus på flera seminarier under Almedalsveckan

Publicerad 2022-07-01 11:50
Miljöer som designas med fokus på att bygga våra psykologiska och sociala förmågor kan vara avgörande för att skapa en hållbar samhällsutveckling. Hur kan vi utveckla våra livsmiljöer skolan, arbetsplatsen och närsamhällen genom att prioritera hållbart välbefinnande? Under Almedalsveckan genomförs flera evenemang där hållbart välbefinnande står i fokus och där Region Gotland är en del av dem genom sin styrelseplats i MindShift Gotland.
Region Gotland arbetar, både som organisation och som en del av MindShift Gotland, för att på olika sätt stärka människors välbefinnande och psykiska hälsa. Under Almedalsveckan genomför Mindshift Sverige (dit Gotlandsföreningen tillhör) flera evenemang där hållbart välbefinnande och psykisk hälsa står i fokus.
 
– Psykiskt välbefinnande är en viktig aspekt av vår psykiska hälsa som vi behöver fokusera mer på, då det är en förutsättning för att kunna hantera de olika utmaningar och svårigheter vi ställs inför i livet, säger Andrea Mårtensson, strateg social välfärd, Region Gotland.
 
Regiondirektör Peter Lindvall medverkar på seminarierna ”Vårt hopp är fysiska livsmiljöer som bygger vår gemensamma framtidstro och hållbara välbefinnande”.
 
– Den fysiska miljön med tillgång till grönområden och mötesplatser för rekreation och friluftsliv spelar stor roll för att skapa förutsättningar för goda levnadsvanor och en hållbar samhällsutveckling. Därför är jag stolt över Gotlands första Grönplan som snart är på väg att antas, som presenterar mål och åtgärder för att stärka grönstrukturen i våra tätorter runt om på ön, säger Peter Lindvall.
 
Länk till evenemanget på Almedalsveckans programwebb: https://www.almedalsveckan.info/program/66293
 
Följande personer sitter i styrelsen för MindShift Gotland:
 
Eva Wetterdal, Länsförsäkringar Gotland
Andrea Mårtensson, Region Gotland
Anne Dungner, Svenska Kyrkan Visby stift
Lotta Lundberg-Ericsson, Sensus
Marcus Lilja, ICA Maxi
Maria Eliadis, Tillväxt Gotland