Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Inbjudan utbildning lyftselar DHG. Lyfta tryggt, säkert och skonsamt.

Utbildningen riktar sig till förskrivare. Anmälan krävs, se inbjudan.