Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ökning av covid-19 på Gotland

Efter flera veckor med begränsat antal fall ser vi åter en ökning av covid-19 på Gotland. Motsvarande ökad smittspridning sker även i övriga Sverige och i flera länder i Europa.

Under vecka 25 bekräftades 17 nya fall på Gotland. Eftersom provtagning och smittspårning för covid-19 endast görs inom vård och omsorg är antalet smittade sannolikt högre.

Ny omikronvariant bakom den ökade smittspridningen

Den ökade smittspridningen i Sverige och även på Gotland är kopplad till virusvarianten BA.5 som är en undergrupp av omikron. Viruset sprids lättare men ger inte svårare sjukdom än tidigare omikronvarianter. Vaccinets skydd mot allvarlig sjukdom och död anses vara högt även mot BA.5. 

Stanna hemma om du är sjuk, vaccinera dig om du kan
Vi är många på Gotland just nu och flera stora evenemang äger rum under sommaren. Stanna hemma och undvik kontakt med andra om du är sjuk och har symtom som kan vara covid-19. Det är fortsatt viktigt att vaccinera sig och att ta de påfyllnadsdoser som rekommenderas. Läs mer om hur covid-vaccinationerna går till på Gotland under sommaren www.gotland.se/covidvaccin.
 
–  Pandemin med covid-19 pågår. Viruset förändrar sig över tid och kan på det sättet ge upphov till ökad smittspridning, vilket nu sker igen. De viktigaste åtgärderna är att vaccinera sig och ta sina påfyllnadsdoser, och att stanna hemma om man är sjuk, säger Maria Amér, smittskyddsläkare, Region Gotland.