Kontakt

Om du har frågor om särskilt stöd och extra anpassningar - kontakta rektor på den skola ditt barn går på.

Här hittar du de kommunala grundskolorna

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Elevhälsa och särskilt stöd

Hälsa och lärande går hand i hand. Om eleverna mår bra ökar förutsättningarna för goda studieresultat. Därför är elevhälsoarbetet i skolan viktigt , liksom att sätta in olika typer av stöd och anpassningar när det behövs för att en elev ska klara skolarbetet.