Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration av Gotland där människor hjälps åt att plantera växter. Illustratör: Emma Hanquist.

Den internationella organisationen OECD ger sin bild av Gotlands fördelar och utmaningar

Publicerad 2022-06-22 17:45
Idag presenterades den territoriella granskning av Gotland som genomfördes under 2021. Det är organisationen OECD - The Organisation for Economic Co-operation and Development som gjort analysen som ska ge viktig kunskap att använda för Gotlands fortsatta utveckling.
I granskningen och OECD:s jämförelser med andra regioner framkommer att Gotland presterar bättre än motsvarande regioner gällande ekonomisk utveckling och befolkningsutveckling. OECD beskriver att Gotland har en rad ekonomiska utmaningar som, om inga åtgärder vidtas, kan hämma livskvaliteten och en hållbar regional utveckling. Samtidigt har Gotland flera stora fördelar som påverkar utvecklingen positivt.
 
- Vi är mycket glada att en välrenommerad organisation som OECD tittat på Gotland. Granskningen kommer vara ett underlag för Gotlands beslutsfattare för samverkan i utvecklingsfrågor och att fortsätta att driva frågor som exempelvis energiomställning, kommunikationer, näringslivets och bygdernas utveckling, säger Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande.
 
OECD:s granskning av Gotland var unik på så sätt att den hade ett tydligt fokus på en ö-region. Arbetet som OECD gjort med Gotland kommer därför även att ligga till grund för annat arbete inom OECD gällande Europas öar. 
 
- Nu har vi en internationell aktör som beskriver Gotlands styrkor, möjligheter och utmaningar. Utöver det kommer Gotland gå före som OECDs första ö-rapport. Det är viktigt och gör vår röst starkare när vi driver Gotlands behov i Sverige och i EU, säger Meit Fohlin (S), andre ordförande i regionstyrelsen.
 
- Meningen är att Region Gotland ska kunna använda studien för framtida vägval, bland annat när det är dags att uppdatera verksamhetsmål och söka utvecklingsprojekt. Det ska bli spännande att nu få ”ta hem” rapporten och titta på hur vi kan använda den i vardagsverksamheten, säger Peter Lindvall, regiondirektör.
 
 

OECD Territorial Review of Gotland - Genomförande och omkostnader 

2017 - Regionstyrelsen beslutar att Region Gotland ska ansöka om projektmedel för genomförandet av en OECD Territorial Review Gotland. 
 
2019 - Projektansökan skickas till och godkänns av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).
 
2021 – OECD genomför granskningen och besöker då offentliga och privata aktörer över hela Gotland.
 
2022 – En delegation från Region Gotland tar emot rapporten i Paris och den offentliggörs därefter på hemmaplan vid OECD-konferensen den 22 juni 2022.
 
Kostnaden för en territoriell granskning uppgår till cirka 4,9 miljoner kronor. 50 procent av kostnaden täcks av ERUF-medel. Den andra hälften anslås från regionala tillväxtmedel (1:1-medel).
 
Slutgiltig kostnad för hela projektet kommer att bli cirka 5,4 miljoner kronor. Merkostnaden uppstod då projektet behövde förlängas som en följd av pandemin, vilket bidrog till ökade kostnader för bland annat personal.