Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Utrett organisatoriska skillnader mellan mans- och kvinnodominerad verksamhet

Publicerad 2022-06-22 17:15
Tekniska nämnden fick idag en redovisning och utredning gällande ”Organisatoriska skillnader mans- och kvinnodominerad verksamhet”.
- Förvaltningen utökades för något år sedan då försörjningsavdelningen kom över från regionstyrelseförvaltningen. Den nya avdelningen består av många kvinnor, och utredningen ska säkerställa att det inte finns några osakliga skillnader gentemot övriga teknikförvaltningen, säger tekniska nämndens ordförande, Karl-Johan Boberg.

I försörjningsavdelningen finns Region Gotlands städverksamhet och inom de tre städenheterna är 95 procent av alla medarbetare kvinnor. Något man upptäckt var att personalgrupperna inom städverksamheten var större än i övriga teknikförvaltningen, varför det föreslås att det blir fyra större personalgrupper inom städverksamheten istället för som idag tre. Det innebär även att en ny chef för den nya personalgruppen ska anställas.

Fem områden identifierade

Utredningen, som genomförts av förvaltningens HR-chef Therese Bendelin och HR-specialist Cecilia Åckander, har utifrån resultat identifierat följande områden som viktigast att åtgärda (i prioriteringsordning):

  1. Storlek på chefsområdena inom städverksamheten.
  2. Medarbetare inom städs tillgång till teknikstöd för att kunna ta del av information som är viktig för att utföra sitt arbete.
  3. Lönebilden för arbetsledare inom städ.
  4. Medarbetare inom städs tillgång till fordon för att kunna förflytta sig mellan olika lokaler där de ska utföra arbete under dagen.
  5. Fortsätta arbetet med att utöka sysselsättningsgraderna.