Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Genomförandeprogram för klimat, miljö och energi

Detta genomförandeprogram beskriver insatsområden inom fyra av den regionala utvecklingsstrategins prioriteringar som har stark koppling till klimat-, miljö- och energiområdet:

  • stärk tillgängligheten,
  • gå före i klimat- och energiomställningen,
  • säkra miljö och vatten samt
  • skapa förutsättningar för byggande och bostadsförsörjning.

Läs genomförandeprogrammet för klimat, miljö och energi (pdf)

Läs mer om genomförandeprogrammen och senaste aktuellt om det regionala utvecklingsarbetet

Genomförandeprogrammen som helhet

Genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040 beskrivs i de tre genomförandeprogrammen för:

  • Klimat, miljö och energi
  • Näringslivets förutsättningar och innovation
  • Social välfärd (kommande program)

Genomförandeprogrammen ska ses som en helhet, där det är viktigt att Gotlands aktörer arbetar gemensamt med de olika perspektiven för att skapa handlingskraft och gemensam riktning i den regionala utvecklingen.