Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Genomförandeprogram för näringslivets förutsättningar och innovation

Detta genomförandeprogram beskriver insatsområden och mål inom följande prioriteringar i Vårt Gotland 2040:

  • Stärk och utveckla näringslivet
  • Stimulera innovation och förnyelse
  • Utveckla attraktionskraften
  • Säkra kompetensen
  • Stärk tillgängligheten
  • Skapa förutsättningar för byggande och bostadsförsörjning

Läs genomförandeprogrammet för näringslivets förutsättningar och innovation (pdf)

Gemensamma insatser för Gotland - Genomförandeprogram för 2022-2027 i sammanfattning (pdf)

Läs mer om programmen och senaste aktuellt om det regionala utvecklingsarbetet

Genomförandeprogrammen som helhet

Genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040 beskrivs i de tre genomförandeprogrammen för:

  • Klimat, miljö och energi
  • Näringslivets förutsättningar och innovation
  • Social välfärd (kommande program)

Genomförandeprogrammen ska ses som en helhet, där det är viktigt att Gotlands aktörer arbetar gemensamt med de olika perspektiven för att skapa handlingskraft och gemensam riktning i den regionala utvecklingen.