Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

TBE och borrelia

Publicerad 2022-06-21 14:48
TBE och borrelia är två sjukdomar som sprids med fästingar. Det finns vaccin mot TBE men kom ihåg att dosen måste fyllas på regelbundet och det kan vara en bra idé att göra det inför sommaren.
De senaste åren har antalet TBE-fall ökat i Sverige men antalet fall av personer smittade med TBE på Gotland är fortsatt lågt. Under 2020 anmäldes inget fall av TBE på Gotland. Under 2021 anmäldes 1 fall, en person som hade smittats i samband med resa på fastlandet. 
 

Vaccinera dig mot TBE 

Det finns vaccin mot TBE och den som vistas mycket i skog och mark rekommenderas vaccination. Vaccinationerna behöver sedan regelbundet fyllas på med några års mellanrum, och det är en bra idé att fylla på inför sommarsäsongen.

Mot borrelia finns inget vaccin. En hudrodnad som successivt blir större runt ett fästingbett kan vara ett tecken på infektion. Behandlingen är antibiotika. Borreliafallen har ökat på Gotland de senaste åren. 
 

Minska risken att bli smittad

För att minska risken för att bli smittad är det viktigt att använd täckande kläder vid promenad i skog och mark och att inspektera kroppen efter skogspromenad och plocka bort fästingar omgående.
Titta särskilt noga där huden är tunn till exempel ljumskarna och i håret på barnen.
 

Ta bort fästingen så fort som möjligt

Om du hittar en fästing på kroppen ska den tas bort så fort som möjligt. Ta tag om fästingen med en pincett, fästingborttagare eller med naglarna och dra rakt ut. Det är bra om hela fästingen följer med men om rester av mundelarna blir kvar är det ingen fara. Tvätta med tvål och vatten så stöter kroppen bort dem om några dagar.

Det är vanligt att man får en mindre rodnad runt fästingbettet men den går oftast över av sig själv. Alsolsprit som omslag eller gel kan vara lindrande. Om rodnaden efter några dagar blir större bör man kontakta sjukvården.

 
Sök sjukvård om du en tid efter fästingbettet får en ringformad rodnad som ökar i storlek. Du bör också kontakta sjukvården om du känner dig illamående, har feber, huvudvärk eller är ovanligt trött en tid efter ett fästingbett.