Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Missade du informationsmötet den 20 juni om distansstudier via Hermods?

Via länken nedan kan du se en inspelning av informationen som gavs vid mötet. 

Se filmen med information om distansstudier