Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Karusell

Pröva på för 6-åringar

Ämnet "Karusell" började vi med höstterminen 2020. Vi riktar oss nu till alla som under 2021 fyller 6 år (eller som från höstterminen börjar förskoleklass). I grupp får barnen under mer lekfulla former pröva på några olika aktiviteter som finns hos oss i Kulturskolan. Kursen pågår bara under förskoleklassåret, så den som vill fortsätta hos oss efter det får då välja ett annat ämne. 

Om du är för gammal för den här verksamheten, men ändå "nyfiken" att pröva på något, så kan vi kanske hjälpa dig ändå. Men då är det bättre att du kontaktar expeditionen på telefon 0498-26 94 82 så skall vi se vad vi kan göra.