Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Snart börjar Almedalsveckan byggas upp

Publicerad 2022-06-20 09:24
Almedalsveckan äger till stor del rum i det offentliga rummet. Platser som annars används för parkering blir under ett par dagar platser för intressanta samtal och givande utbyte av åsikter.
Transformeringen från grå asfalt till myllrande mötesplatser pågår främst under vecka 26. Det kommer att påverka alla som bor, arbetar eller besöker området i hamnen och längs gatorna runt Almedalen.
 
För dig som är boende, arbetar, driver verksamhet eller är på besök kan det innebära att du inte kan köra in och ut ur området på samma sätt som under årets andra 51 veckor. Vi hoppas verkligen att du förståelse för detta och prioriterar, precis som vi, ett tryggt, lugnt och grönt evenemang.
 
Boendeparkeringen flyttas tillfälligt 
Är du boende i Visby innerstad och har boendeparkering området kan du behöva ställa bilen på annan plats under perioden 20 juni till 10 juli.
 
Stannandeförbud i Almedalsområdet
Det är stannandeförbud i hela området mellan 23 juni och 10 juli, förutom på ett fåtal parkeringsplatser längs vattnet, dessa kan användas mellan 23 juni och 30 juni. Ha koll på skyltningarna, det är dessa som gäller även om parkeringsappar visar något annat.
 
Fler parkeringsplatser 
För dig med boendeparkering finns det utökade antal platser vid Polhemslunden. Utökade parkeringsmöjligheter för alla finns vid Öster/Jägargatan och Polhemsplatsen, samt vid Östra Byarummet.
 
Giltigt handikappsparkeringstillstånd
För alla med parkeringstillstånd för handikapparkering finns det ett antal parkeringsplatser under Almedalsveckan inne i området. Finns det ett giltigt tillstånd behövs det inte heller sökas dispens för att ta sig in i det avspärrande, fordonsfria området under Almedalsveckan.