Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsen har haft sammanträde

Publicerad 2022-06-16 15:39
I dag, den 16 juni, har regionstyrelsen haft sammanträde. Mötet behandlade bland annat riktlinjer för visselblåsarfunktion, eventuell gårdsförsäljning av alkoholdrycker, ekonomiskt stöd till Wisby ridklubb, samt att skänka en brandbil till Ukraina.

I länken här nedanför kan du läsa ett pressmeddelande som nämner några av sammanträdets 38 ärenden.

Ett separat pressmeddelande om ärende 1, medfinansiering till Leader Gute, kommer att publiceras här på gotland.se under dagen.

Kallelse och handlingar till dagens RS-möte hittar du här: https://gotland.se/114901