Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hälso- och sjukvårdsnämndens möte 15 juni 2022

Publicerad 2022-06-15 17:36
På dagens sammanträde avhandlade hälso- och sjukvårdsnämnden bland annat åtgärder för budget i balans, åtgärder för att minska väntetider till hörapparat samt riktvärde för läkare.

Nämnden har sammanträtt på förmiddagen. I sammanfattningen kan du läsa om:

  • Sommarbemanningen är klar i stort, med undantag av ett flertal pass på förlossningen, Anestesi/IVA/Op och i laboratorieverksamheten. Det är generellt svårare att bemanna i år.
  • En ny beredskapslinje på lab kommer att säkra kompetens för medarbetarna nattetid under sommaren. 
  • Planering för operationskapaciteten pågår inför hösten, risk lyfts kring bemanningsutmaning och att klara önskad kapacitet. Konsekvensanalys pågår.
  • Åtgärder för budget i balans
  • Strategisk hållbar bemanning
  • Konsekvenser av riktvärde för läkare ska analyseras
  • Handlingsplan för att minska hörselvårdens kö