Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bada säkert på Gotland i sommar

Publicerad 2022-06-15 12:53
Gotland bjuder på cirka 80 mil kuststräcka och flera vackra badplatser att upptäcka. Men i havet finns också pallkanter där det kan bildas starka strömmar. Frånlandsvindar kan också ställa till problem. För att färre ska omkomma i drunkningsolyckor krävs kunskap.

Vare sig du badar i havet, i en insjö, pool, eller i ett kalkbrott gäller det att ha uppsikt, och allrahelst vad gäller barn. Barn ska alltid övervakas medan de är i, på eller nära vatten. Låt inte en bildskärm distrahera dig.

Vatten kräver respekt, tänk därför på detta för din och andras säkerhet:

  • Tala om vart du ska och när du tror att du kommer tillbaka.

  • Ta reda på var du kan få hjälp om olyckan är framme.

  • Bada aldrig ensam.

  • Ha uppsikt över varandra.

  • Hoppa och dyk bara om det är tillräckligt djupt. 

  • Knuffas eller tryck inte ner andra i vattnet.

  • Undvik att simma under brygga och hopptorn.

FAKTA

Strömmar

Strömmar bildas i vikar, runt uddar och när de passerar pallkanter. På många platser på Gotland finns pallkanter i vattnet där botten sluttar tvärt och blir bråddjupt. Personer kan då fastna i så kallade strömfåror, i ett ”sug”. Det är lätt att bli överraskad och drabbas av panik. Försök att simma i sidled ut ur strömmen, försök inte simma mot strömmen. 

Frånlandsvind

Frånlandsvind är en vanlig olycksorsak. Personer på flytande badleksaker kan driva iväg från land. Det viktiga är att hålla sig kvar, för hjälp kommer. Det allra bästa rådet är att inte blåsa upp badleksakerna över huvud taget när det blåser från land och utåt. Märk gärna flytleksaker med namn och telefonnummer. Skulle de blåsa iväg så kan räddningsenheter kontrollera om någon saknas.