Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Studiebesök

På tisdag och onsdag 14 - 15 juni är hela administrationen borta på studiebesök så expeditionen och receptionen är stängd.

Vi är åter på plats torsdag 16 juni kl. 08.00.