Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hemtjänsten inleder samarbete med Samhall

Publicerad 2022-06-09 17:00
– Det känns bra att vi på detta sätt kan trygga våra insatser till de som har hemtjänst, säger chefen för Region Gotlands hemtjänst, Magnus Björk.
Region Gotland har utmaningar när det gäller att bemanna i hemtjänsten. Det finns tider på året då det är extra svårt, exempelvis sommaren. För att trygga insatser som till exempel städ har Region Gotland nu ingått ett avtal med Samhall Gotland.
 
– Vi ser fram emot samarbetet och är redo att utföra tjänster där det behövs, säger Samhalls affärschef på Gotland, Patrik Bengtsson.
 
Samhall har tillstånd att bedriva hemtjänst och kommer att fungera som underleverantör. Inledningsvis kommer Samhall avlasta ordinarie hemtjänstpersonal med städ och fönsterputs. Det kan bli aktuellt med andra insatser längre fram.
 
– Samhalls personal har precis som hemtjänstpersonalen tystnadsplikt och brukarna kan förvänta sig samma nivå och kvalitet, säger Patrik Bengtsson.
 
– På det här sättet tryggar vi också så att våra medarbetare kan fokusera på de insatser som handlar om omvårdnad, sociala aktiviteter och tillsyn, säger Magnus Björk.
 
I de fall där det blir aktuellt med ett besök från Samhall kommer den som har hemtjänst att bli kontaktad och informerad om detta.

Ett brev om bland annat detta har också gått ut till de personer som har Region Gotlands hemtjänst.