Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Fält med vallmo och blåeld.

Tips på vandringar under sommaren

Publicerad 2022-06-10 10:54
Du vet väl om att det finns många fina kortare och längre vandringsleder på Gotland?

Det är länsstyrelsen som sköter om och informerar om naturreservat och leder.

Det finns många möjligheter till fysisk aktivitet under sommaren.