Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Elever i undervisningssituation

Nya förstelärare har utsetts

Publicerad 2022-06-09 16:29
Nu är rekryteringen av ett 80-tal förstelärare och två förste förskollärare för perioden 2022–2025 klar. Grattis säger vi till er och lycka till med era uppdrag att utveckla skola och undervisning från och med kommande hösttermin.

Region Gotland har sedan år 2014 satsat på att ha ett antal förstelärare som driver på det pedagogiska utvecklingsarbetet för att stärka kvaliteten i undervisningen. Uppdragen är tidsbegränsade och löper från och med denna gång under en treårsperiod.

Förstelärarna arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor och skolledning. Uppdragen kan handla om att arbeta med utvecklingsfrågor i en eller flera skolor beroende på behov. Det kan också handla om att ha ett verksamhetsövergripande uppdrag. Till exempel att samordna lärare inom moderna språk eller idrott och att ansvara för den kollegiala lärandet och utvecklingen. Målet är att öka elevernas måluppfyllelse och likvärdigheten i undervisningen.

- Vi är glada över att kunna fortsätta satsningen och att den här gången kunna erbjuda treåriga försteläraruppdrag. Skolledning och förstelärarna själva upplever att deras arbete bidragit till ökad kvalitet i utbildningen, säger Eva Edin HR-chef.

Region Gotlands förstelärare kommer denna gång att som en del i sitt uppdrag få en utbildning i processledarskap och skolutveckling. Syftet är att rusta förestelärarna i deras uppdrag som ledare - att kunna leda kollegorna. Utbildningen genomförs under tre terminer och ges i samarbete med Uppsala universitet Campus Gotland med start i september 2022. 

Läs mer om karriärtjänsterna som förstelärare https://gotland.se/114545