Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Läsåret 2022-23

För elever

Höstterminen startar måndag den 22 augusti 2022 och pågår t.o.m. torsdag den 22 december 2022.

Vårterminen startar måndag den 9 januari 2023 och pågår t.o.m. torsdag den 15 juni 2023.
Datum för studenten är den 9 juni.

Lovdagar

 • 29 september
 • Höstlov 31 oktober - 4 november (v44)
 • 9 januari
 • Sportlov 27 februari - 3 mars (v9)
 • 16 mars (ej gemensam med grundskolan)
 • Påsklov 11 april - 14 april (v15)
 • 19 maj
 • 25 november
 • 5 juni

För lärare

Höstterminen startar måndag den 15 augusti 2022 och pågår t.o.m. torsdag den 22 december 2022.

Vårterminen startar måndag den 9 januari 2023 och pågår t.o.m. onsdag den 21 juni 2023.

3–4 november 2022, 19 maj och 5 juni 2023 är inte arbetsdagar.

Dagar för kompetensutveckling/planering

 • 15 - 19 augusti 2022 (5 dagar)
 • 29 september
 • 31 oktober - 2 november (3 dagar)
 • 25 november
 • 9 januari 2023
 • 16 mars
 • 16 - 21 juni (4 dagar)

För elevassistenter med uppehållsanställning

Höstterminen startar den 15 augusti och slutar den 22 december.

Vårterminen startar den 9 januari och slutar den 12 juni.