Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Begränsad framkomlighet under studentdagen

Publicerad 2022-06-08 19:12
Under fredagen den 10 juni kommer delar av parkeringarna på Holmen i Visby hamn att vara avstängda på grund av studentdagen.

Avstängningen berör delar av Strandvägen och parkeringen bakom gästhamnen. Redan parkerade bilar kan lämna området under avstängningen.

Avstängningen pågår från klockan 10.00 till 15.30.